หลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าร์เซลล์

 

การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าร์เซลล์

(Solar Panel Design & Application ) 

 

สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดต้นทุนการใช้พลังงาน เรียนรู้และทำได้จริงด้วยตัวเอง

เรียนรู้ก่อน เป็นก่อน ทำได้ก่อน สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้ก่อนใครๆ

ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า ก็สามารถอบรมได้  ”

 

วิทยากร : คุณประพิศ ปรีชา

       CAD/CAM & IT Manager

       Cadnetpro ( Thailand) Co.,Ltd.

ประสบการณ์การทำงาน : การออกแบบ ติดตั้ง วางระบบด้าน Product Design, ICT และประยุกต์ใช้งานโซล่าร์เซลล์กว่า 18 ปี

วันที่จัดสัมมนา :   5-6 สิงหาคม 2558

ระยะเวลาการอบรม : 2 วัน  เวลา 9.00 -16.30 น.(วันที่ฝึกอบรมโปรดตรวจสอบตารางกิจกรรมอบรมสัมมนาด้านล่าง)

สถานที่จัดอบรม : ณ ศูนย์ซีเอ็ดเทรนนิ่ง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ชั้น 18 อาคารทีซีไอเอฟเทาเวอร์ (อาคารเนชั่นเทาเวอร์) ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้แนวทาง วิธีการออกแบบ และการนำโซล่าร์เซลล์ไปประยุกต์ใช้งานทั้งในทางธุรกิจและชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง สนับสนุนโครงการของรัฐ ช่วยชาติประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานทางเลือก ช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเองและองค์กร ตลอดจนเป็นการฝึกฝน สร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มจำนวนบุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าร์เซลล์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เหมาะสำหรับ : วิศวกร ช่างเทคนิค บุคคลผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการที่จะเข้าใจหลักการทำงาน การออกแบบ ติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าร์เซลล์ด้วยตนเองในชีวิตประจำวันได้ หรือผู้ที่ไม่ได้จบช่างหรือวิศวะไม่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า ก็สามารถเข้าอบรมและออกแบบด้วยตนเองได้

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยายสด สอบถาม-คำนวณออกแบบสด ทฤษฎี-สาธิตการปฏิบัติ แนวทางการติดตั้ง การแก้ปัญหาต่างๆ ฯลฯ

ประสบการณ์และความรู้ที่จะได้รับ

            - พบกับแนวทางการออกแบบ การสร้าง การติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าร์เซลล์ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่า FT ค่าน้ำมัน ค่าแก๊ส ค่าปักเสาลากสายไฟ

- เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปิดเปิดอัตโนมัติ ประหยัดค่าไฟฟ้า ค่าติดตั้ง ปักเสา ลากสาย

- ตู้ไฟ ป้ายไฟ ป้ายไฟบอกทาง ไฟส่องป้ายบริษัท ห้างร้าน โรงเรียน พยาบาล ปิดเปิดอัตโนมัติ

- ไฟสวนหย่อม ไฟป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทางรีสอร์ท ปิดเปิดอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์

- ระบบแสงสว่างภายในบ้าน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น หน้าระเบียงพลังงานแสงอาทิตย์

- ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับทีวี พัดลม ชาร์จมือถือ ต่อคอมพิวเตอร์

- ตู้เย็น หม้อหุงข้าว กาต้มน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์

- แอร์มุ้ง แอร์เคลื่อนที่ แอร์บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

- เสาสัญญาณไฟเตือนกระพริบจราจร ป้ายโรงเรียน ฯลฯ

- หลอดไฟประหยัดพลังงาน Super Bright High Power LED แบบใหม่เพื่อประหยัดพลังงาน

- ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ เพื่อใช้ภายในบ้าน ห้องครัว ห้องน้ำ

- ทำน้ำพุ น้ำตกโขดหิน ม่านน้ำตกพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ

- ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล ปั๊มน้ำประจำหมู่บ้าน ปั๊มน้ำสูบน้ำเข้านา ถ่ายน้ำบ่อกุ้งบ่อปลา

- ปั๊มน้ำบ่อปลาคราฟ ทำความสะอาดน้ำ เพิ่มอ๊อกซิเจน เติม EM และลดค่าไฟฟ้าจากเดิม

- ระบบน้ำหยดอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ แบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้าอัตโนมัติ

- ระบบพ่นหมอก ละอองน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดอุณหภูมิ เพื่มความชื้นในอากาศสำหรับโรงงาน

- ระบบพ่นละอองน้ำในโรงเรือนเพาะชำ สำหรับเพาะเห็ด เลื้ยงหนอน พ่นน้ำเลี้ยงหมู โคนม ฯลฯ

ลังจากฝึกอบรมแล้วคุณจะมีคำตอบสำหรับปัญหาต่อไปนี้

1. มีบ้าน 1 หลังต้องการใช้หลอดไฟ 5 หลอด ทีวี 1 เครื่อง พัดลม 1 เครื่องจะคำนวณระบบโซล่าร์เซลล์อย่างไรให้พอดีกับการใช้งาน มีหลายร้านกะคำนวณให้แล้วราคาแตกต่างกันมาก จะคำนวณขนาดของแผงโซล่าร์เซลล์ แบตเตอรี่ โหลดไฟฟ้าและคอนโทรลเลอร์อย่างไรให้พอเหมาะพอดี และถ้าเพิ่มตู้เย็นขนาด 5-7 คิว อีก 1 ตัวจะต้องคำนวณอย่างไร จึงจะพอใช้งานและไม่เปลืองงบประมาณจนเกินไป และถ้าจะเพิ่มปั๊มน้ำอีกสักตัวต้องคำนวณเพิ่มเติมอีกอย่างไร จึงจะให้มีไฟใช้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน รวมทั้งในวันที่มีฝนตกด้วย ตอนนี้จะไปรับงานติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ แต่การกะคำนวณหน้างานยังไม่ชัดเจน จะคำนวณเผื่อระบบมากไปก็เปลืองงบประมาณ ลูกค้าก็จะไม่ตกลง จะเผื่อน้อยไปเกรงว่าจะมีไฟไม่พอใช้งาน ก็จะโดนต่อว่าอีก

2. การเลือกใช้งานแบตเตอรี่ อย่างไรจึงเหมาะสมในแต่ละงาน การใช้แผงโซล่าร์เซลล์ขนาดไหนจึงจะพอดีกับแบตเตอรี่ขนาดกระแสต่างๆ แบตเตอรี่แบบ deep cycle กับแบตที่ใช้ในรถยนต์แตกต่างกันอย่างไร แบตฯ 1 ลูกจะสามารถจ่ายไฟได้แค่ไหน อย่างไร แผงโซล่าร์เซลล์ 1 แผงจะสามารถชาร์จแบตฯให้เต็มต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหน จะใช้งานรู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ไฟหมดหรือไฟเต็ม และใช้งานแบตเตอรี่อย่างไรให้มีอายุทนทานการใช้งานได้นานมากที่สุดและไม่ทำร้ายทำลายแบตฯ ก่อนอายุอันควร วิธีเลือกและเปรียบเทียบแบตฯ ถ้าจะทำระบบโซล่าร์เซลล์ให้ใช้งานได้ 20-30 ปี และแบตเตอรี่ใช้งานนานๆ 5-15 ปีต้องทำอย่างไร คำนวณและออกแบบอย่างไร ไม่อยากต้องเปลี่ยนแบตฯ บ่อยทุกๆ ปี เพราะแบตเสื่อมเร็วมาก

3. แผงโซล่าร์เซลล์มีกี่ชนิด/ประเภท แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร มีวิธีการเลือกใช้งานที่เหมาะสมอย่างไร ทั้งกำลังไฟ คุณภาพ ประสิทธิภาพ ขนาดพื้นที่ในการใช้งาน ฯลฯ

4. ถ้าต้องการใช้โซล่าร์เซลล์กับปั๊มน้ำ จะมีแนวทางการเลือกและการคำนวณขนาดของพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้งานอย่างไรให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละวัน สามารถนำปั๊มน้ำต่อกับแผงโซล่าร์เซลล์โดยตรงได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไรจึงจะไม่ทำให้แผงโซล่าร์เซลล์และปั๊มเสียหายได้

5. โหลดไฟฟ้าที่เป็นหลอดไฟ ทีวี พัดลม แอร์ ตู้เย็น สว่านไฟฟ้า มีวิธีการคำนวณโหลดไฟฟ้าที่แตกต่างกันอย่างไร

6. อินเวอร์เตอร์มีกี่ชนิด แต่ละชนิดเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกต่างๆกันอย่างไร จะมีวิธีคำนวณเพื่อโหลดลักษณะต่างๆ อย่างไรจึงจะพอดี

7. ทำไมซื้ออินเวอร์เตอร์ที่มีวัตต์สูงๆ มาใช้แล้วยังใช้งานกับพัดลม ตู้เย็นหรือแอร์ไม่ได้

8. ถ้าจะทำเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ปิดเปิดอัตโนมัติตามแสงและตั้งเวลาปิดเองด้วย ต้องทำอย่างไร

9. ปัจจุบันใช้ปั๊มน้ำสูบน้ำเข้านา/ไร่/สวน เปลืองน้ำมันมาก ปีหนึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000-80,000 บาท จะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายโดยการใช้โซล่าร์เซลล์ได้อย่างไร และสามารถคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น มีระบบปั๊มอะไรที่สามารถต่อใช้งานกับระบบโซล่าร์เซลล์แบบง่ายๆ ไม่ต้องวุ่นวาย ไม่ต้องทำเช็ควาลว์ ไม่ต้องกรอกน้ำ ไม่ต้องทำห้องหรือถังอัดแรงดัน ไม่ต้องทำเซ็นเซอร์เช็คระบบ หรือตัดต่อไฟ เอาเป็นว่าจ่ายไฟให้ปั๊ม ต่อสายน้ำเข้าสายน้ำออกก็สูบน้ำได้เลยและขอให้กินไฟน้อยๆ ด้วย จะได้ประหยัดงบประมาณในการทำชุดโซล่าร์เซลล์

10. ค่าไฟและค่าน้ำประจำหมู่บ้านมีค่าใช้จ่ายสูงมากจะมีวิธีลดค่าใช้จ่ายอย่างไรจึงจะช่วยประหยัดงบประมาณลงได้

11. จะทำอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) และกล้องวงจรปิด กล้องเน็ตเวิร์คไร้สาย ติดตั้งหลายจุดและเป็นระยะทางไกลๆ มักมีปัญหาเรื่องปักเสาลากสายไฟ เพื่อทำไฟจ่ายให้กล้องและอินเตอร์เน็ตไร้สาย จะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำระบบโซล่าร์เซลล์มาใช้งานเพื่อเป็นพลังงานหรือระบบไฟฟ้าจ่ายให้กับกล้องวงจรปิดและอินเตอร์เน็ตไร้สาย โดยที่ไม่ต้องปักเสาลากสายไฟให้วุ่นวายแบบเดิม เพราะจะช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งระบบกล้องได้เป็นอันมาก และสามารถขายกล้องได้ในทุกๆ พื้นที่เพิ่มจากเดิมอีกด้วย

12. ต้องการทำระบบโซล่าร์เซลล์สำหรับสถานีวิทยุชุมชนและเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารของตำรวจ ทหาร จะมีวิธีการสร้างอย่างไร คำนวณอย่างไรให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวันและครอบคลุมเผื่อสำหรับวันที่มีฝนตกด้วย

13. ค่าไฟสำหรับบ่อน้ำพุและบ่อปลาคราฟแพงมาก สามารถที่จะมีแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไรบ้าง ถ้าสามารถทำให้บ่อปลามีความปลอดภัย ไฟไม่ดูด 100% ต้องทำอย่างไร เพราะตอนนี้ต้องใช้ปั๊มน้ำแบบแช่และใช้ต่อไฟบ้าน 220V โดยตรงแช่น้ำไว้ตลอดเวลากลัวไฟรั่วไฟดูด เป็นอันตรายทั้งปลาและเด็กเล็กมาก อยากจะหาวิธีที่จะช่วยประหยัดไฟและปลอดภัยกว่านี้

14.แนวทางในการประยุกต์ใช้งานและเทคนิคในการแก้ป้ญหาหน้างานต่างๆ ฯลฯ

รายละเอียดและหัวข้อการบรรยาย

เมื่ออบรมจบแล้ว สามารถคำนวณออกแบบประยุกต์ใช้งานและนำไปประกอบธุรกิจได้ทันที โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- วิธีการเปรียบเทียบและเลือกแผงโซล่าร์เซลล์ การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ

- การคำนวณแผงโซล่าร์เซลล์ การคำนวณและเลือกใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสม

- การเลือกใช้และคำนวณคอนโทรลเลอร์ชาร์จให้เหมาะกับงาน

- การคำนวณโหลดไฟฟ้าประเภทต่างๆ การเลือกโหลดไฟฟ้าที่เหมาะสม

- การคำนวณและเลือกใช้อินเวอร์เตอร์ในงานต่างๆ

- ลงมือปฏิบัติต่อชุดระบบแสงสว่างและเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าร์เซลล์ ปิดเปิดอัตโนมัติ

- ลงมือปฏิบัติชุดเครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นละอองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

- การต่อชุดรีเลย์เพื่อขยายกำลังไฟฟ้าในการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การใช้อุปกรณ์ตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัติ

- แนวทางการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนแนวทางการทำไฟฟ้าขายให้รัฐ ฯลฯ

 

อัตราค่าอบรม

 

 

ผู้สมัคร

ท่านละ

(ยังไม่รวม VAT)

จำนวน

VAT 7 %

นิติบุคคล

ยอดชำระเงิน
(หัก 3%)

บุคคลธรรมดา
ยอดชำระเงิน

(รวม VATแล้ว)

สมาชิก

5,000

350

5,200

5,350

บุคคลทั่วไป

5,300

371

5,512

5,671

( ราคาค่าอบรมนี้รวมอาหารกลางวันและของว่างแล้ว)
หมายเหตุ
: สมาชิกวารสารบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)หรือสมาชิกร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ได้รับสิทธิส่วนลดพิเศษ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทรศัพท์ 0-2739-8200 , 0-2739-8204

โทรสาร 0-2739-8228  

จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

 
ตารางกิจกรรม อบรมสัมมนา
วันเริ่มต้นการอบรม วันสิ้นสุดการอบรม ช่วงเวลาอบรม
05 ส.ค. 58 06 ส.ค. 58 09:00 - 16:00 น.
 
Tags:
แบ่งปัน : Bookmark and Share
 
เปิดอ่าน 3360 ครั้ง
 
 
หน้าแรกซีเอ็ดเลิร์นนิ่ง ดอทคอม

ศูนย์ซีเอ็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
อาคารทีซีไอเอฟ ชั้น 18 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางเขต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2739-8200 หรือ 0-2739-8204 โทรสาร : 0-2739-8228 อีเมล : adisak@se-ed.com

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : www.se-edlearning.com