หลักสูตร สร้างธุรกิจเถ้าแก่โซล่าร์เซล

 

 

สร้างธุรกิจเถ้าแก่โซล่าร์เซล 

 

 

พบกับแนวทางและและวิธีสร้างธุรกิจอันยั่งยืนด้วยตนเอง 

มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 18 ปี เป็นที่ปรึกษาและให้คำปรึกษาตลอด 3 เดือน

ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ การแข่งขันน้อย ให้ผลตอบแทนดีเยี่ยม 

ไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรดี ธุรกิจเดิมมีการแข่งขันสูง คู่แข่งเยอะ กำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ 

เล่นหุ้น เก็งกำไรทองก็ไม่ถนัด ลงทุนธุรกิจอื่นใช้เงินลงทุนสูง แบ็งค์ไม่ให้กู้

ไม่พอใจดอกเบี้ยเงินฝาก เบื่อการตอกบัตร เบื่อชีวิตลูกจ้าง เบื่อการบังคับ ทำธุรกิจเองซิครับ 

 สามารถทำและสร้างธุรกิจด้วยตนเองได้ทันที ด้วยเงินทุนเพียงหลักหมื่นเท่านั้น

ทำได้จริงเห็นผลเร็ว เริ่มธุรกิจได้ทันที เริ่มก่อนเป็นก่อน ได้ประโยชน์ก่อนใครๆ

ไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ทำได้จริงๆ ยิ่งกว่าเรียน MBA มีธุรกิจเป็นของตนเองแน่นอน

ไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้า ก็สามารถอบรมสัมมนาและทำธุรกิจด้วยตนเองได้ 

***************

**************

 

วิทยากรโดย  คุณประพิศ ปรีชา

                      CAD/CAM & IT Manager

                      Cadnetpro ( Thailand) Co.,Ltd.

ประสบการณ์การทำงาน: การออกแบบ ติดตั้ง วางระบบด้าน Product Design, ICT,และประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลกว่า 18 ปี

วันที่จัดอบรม :  

ระยะเวลาการฝึกอบรม :    ฝึกอบรมแบบเข้มข้น เตรียมตัวเป็นเถ้าแก่ธุรกิจโซล่าเซลล์  5 วันเต็ม

ระยะเวลาให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคและธุรกิจ : มีที่ปรึกษาส่วนตัว ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม 

สถานที่จัดอบรม : ศูนย์อบรมซีเอ็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ชั้น 18 อาคารทีซีไอเอฟเทาเวอร์ 2 วัน  และบริษัท แคดเน็ทโปร(ประเทศไทย) จำกัด ณ อาคารสต็อคย่อยลำลูกกา ปทุมธานี จำนวน 3 วัน

รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยายสด สอบถาม-คำนวณออกแบบสดกับวิทยากรโดยตรง ปฏิบัติการต่ออุปกรณ์จริง ประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์หลากหลายรูปแบบ

วัตถุประสงค์ :

   เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME รุ่นใหม่  ที่สนใจธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านโซล่าเซลล์ และต้องการเรียนรู้แนวทาง วิธีการออกแบบ และการนำโซล่าเซลล์ไปประยุกต์ใช้งานทั้งในทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมพลังงานทางเลือก ช่วยลดค่าใช้จ่ายของตนเองและองค์กร ตลอดจนเป็นการฝึกฝน บุคคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์เพิ่มขึ้น สร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ประกอบการใหม่ ต่อยอดธุรกิจเดิม สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจด้านโซล่าเซลล์ได้ทันที และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ต้องลองผิดลองถูกทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

เหมาะสำหรับ :

    - ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ๆ อนาคตสดใส ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำ

   - ผู้สนใจทั่วไปที่กำลังมองหาโอกาสและต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตนเองแบบยั่งยืน

   - นิติบุคคลที่ต้องการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูง งานหายากและกำไรมีน้อย

   - ผู้ประกอบการที่ต้องการกระจายความเสี่ยง ต้องการเปิดหรือตั้งแผนกเพื่อทำธุรกิจโซล่าเซลล์โดนยเฉพาะ

   - ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนในการลงทุนที่น่าสนใจ และสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

   ผู้ประกอบการในนามบุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีความมุ่งมั่นต้องการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจพลังงานด้านโซล่าเซลล์ 

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.อบรมสัมมนาด้านธุรกิจ

    1.1 พบทางออกกับแนวทางการสร้างธุรกิจ แบบยั่งยืน พึ่งตนเอง ลงทุนน้อย และความเสี่ยงต่ำด้วยตนเอง

   - การเริ่มต้นธุรกิจโซล่าเซลล์  โครงสร้างองค์กร  และงบลงทุนและงบเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม

   - แนวทางการทำตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจโซล่าเซลล์ยุคใหม่

   - แนวทางการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้าง มีลักษณะอย่างไร มีความต้องการอะไรบ้าง

   - การประเมินความต้องการของลูกค้า   ประเมินถูกต้องตรงใจลูกค้า การส่งมอบระบบโซล่าเซลล์ ก็ไร้ปัญหา ไร้ข้อโต้แย้งถกเถียง การส่งมอบ ตรวจรับงานระบบโซล่าเซลล์

   - การประเมินต้นทุนระบบโซล่าเซลล์อย่างไรไม่ให้พลาด  ช่วยลดปัญหาการขาดทุน มีออเดอร์เยอะ มีงานเยอะแต่ธุรกิจขาดทุน

   - การเสนอราคาและการตั้งราคาระบบโซล่าเซลล์  อย่างไรให้เหมาะสมและลูกค้ายอมรับ

   - แนวทางการหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำใกล้ตัว 

   - แนวทางการขยายธุรกิจในอนาคตแบบยั่งยืน 

   - วิกฤต โอกาสและแนวโน้มของธุรกิจโซล่าเซลล์ในอนาคต

2.อบรมสัมมนาด้านเทคนิค-ทฤษฎี

   2.1 เรียนรู้คุณสมบัติอุปกรณ์โซล่าเซลล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับเลือกหาเลือกซื้อในการจัดซื้ออุปกรณ์โซล่าเซลล์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของงานประเภทต่างๆ 

   - ชนิดและประเภทของแผงโซล่าเซลล์ คุณสมบัติและหลักการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - การคำนวณ ตรวจเช็ค วัดแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์

   - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ

   2.2 เรียนรู้คุณสมบัติคอนโทรลเลอร์ ขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เลือกหาเลือกซื้อในการจัดซื้อคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของงานประเภทต่างๆ 

   - คุณสมบัติและหลักการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - การคำนวณ ตรวจเช็ค วัดแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบคอนโทรลเลอร์

   - การคอนฟิกคอนโทรลเลอร์เพื่อหน่วงเวลาและปิดเปิดอัตโนมัติ สำหรับเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

   - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ

   2.3เรียนรู้คุณสมบัติของแบตเตอรี่ ขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เลือกหาเลือกซื้อแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของงานประเภทต่างๆ

   - คุณสมบัติและหลักการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - การคำนวณ ตรวจเช็ค วัดแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบแบตเตอรี่

   - ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ธรรมดา กับ Deep Cycle

   - ความเหมาะสมในการดึงพลังงานที่พอเหมาะจากแบตเตอรี่มาใช้งานโดยไม่ทำร้ายทำลายแบตเตอรี่

   - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ

   2.4 เรียนรู้คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ ขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เลือกหาเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของงานประเภทต่างๆ 

   - คุณสมบัติและหลักการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - การคำนวณ ตรวจเช็ค วัดแรงดันไฟฟ้าและตรวจสอบอินเวอร์เตอร์

   - ความแตกต่างระหว่าง Modify และ Pure Sine Wave  ระบบ Off Grid และ On Grid

   - การเลือกใช้อินเวอร์เตอร์กับโหลดประเภทต่างๆ

   - ความเหมาะสมในการดึงพลังงานที่พอเหมาะจากอินเวอร์เตอร์

    - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ

   2.5 เรียนรู้คุณสมบัติของโหลด ประเภทต่างๆ ขนาดและกำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง การเลือกซื้อเลือกใช้โหลดไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

   - การคำนวณพลังงานไฟฟ้าของโหลดแต่ละตัวต่อวัน

   - การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ทั้งระบบต่อวัน

   - การ re-design โหลดเพื่อให้เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์ 

   - เรียนรู้โหลดประหยัดพลังงานประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับระบบโซล่าเซลล์

   - การเลือกใช้โหลดไฟฟ้าที่เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน พัดลม สว่าน มอเตอร์ เครื่องจักร ฯลฯ

   - ลักษณะแนวทางการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายและการต่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสม

   2.6 การสอบถาม ข้อดี ข้อเสียและข้อควรระวังต่างๆ ประเมินหาความต้องการของลูกค้า (System Requirement) สำหรับวางแผนและออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดข้อโต้แย้งและสามารถส่งมอบระบบโซล่าเซลล์ได้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด

   2.7 การถอดสเปคและประเมินราคาและเสนอราคาระบบโซล่าเซลล์ต่อลูกค้า 

   2.8 การเตรียมความพร้อมทีมงานและเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งให้ลูกค้า

   2.9 แนวทางการดูแลหลังการขาย

   2.10 การใช้เครื่องมือวัด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สำหรับงานโซล่าเซลล์

   2.11 ทบทวนพื้นฐานด้านไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า(วัตต์) แรงดันไฟฟ้า(โวลท์) กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์)

3.อบรมสัมมนาด้านเทคนิค-ปฏิบัติ

   3.1 ภาคปฏิบัติ แนวทาง ออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับในบ้านเรือน

   3.2 ภาคปฏิบัติ แนวทาง ออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบแสงสว่าง เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดปิดอัตโนมัติ เปิดอัตโนมัติเมื่อแสงมืดตอนกลางคืน และหน่วงเวลาปิดอัตโนมัติ หรือปิดอัตโนมัติเมื่อแสงสว่างในตอนเช้า

   3.3 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์

   3.4 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

   3.5 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบเครื่องพ่นหมอกละอองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

   3.6 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบจ่ายน้ำหยด สปริงเกอร์ อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

   3.7 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบเครื่องพ่นหมอกละอองน้ำ และตั้งเวลาจ่ายอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรือนเพาะชำ เพาะเห็ด ฟาร์มหมู  พ่นสเปรย์หลังคา ลานจอดรถ ฯลฯ

   3.8 ภาคปฏิบัติ แนวทางออกแบบ ประกอบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโซล่าโฮม เปิดเครื่องเสียง เปิดวิทยุ ทีวี พัดลม แสงสว่าง ตู้เย็น จานดาวเทียม ปั๊มน้ำ ฯลฯ

4.อบรมสัมมนาด้านการตลาดและการขายผ่าน E-Commerce

   4.1 แนวทางช่องทางการขายสินค้าผ่านเน็ต (E-Commerce)

   - การจองชื่อและจดโดเมนเนม เพื่อทำเวบไซร์ 

   - การสร้าง E-Commerce ด้วยแพคเกจสำเร็จรูป

   - การสร้างรายการสินค้าและ upload ขึ้นเวบ

   - การดูแลและบริหารเวบไซร์

   - การโปรโมทเวบไซร์ผ่าน Google Adwords เพื่อติดหน้าแรกๆ เมื่อลูกค้าค้นหาด้วย Google

5.หัวข้อการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

    - เรียนรู้แนวทางการสร้างธุรกิจโซล่าเซลล์อย่างยั่งยืนภายใต้เงินลงทุนอันจำกัด และสามารถพึ่งตนเองได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองจะเป็นเช่นไร             

   - การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ด้วยตนเอง

   - แนวทางการจัดซื้อ เลือกซื้ออุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่เหมาะสมถูกต้อง

   - แนวทางการวางสเปคระบบโซล่าเซลล์

   - การมองตลาดและหาตลาดสำหรับธุรกิจโซล่าเซลล์

   - แนวทางการขายและวิธีการขายอุปกรณ์และระบบโซล่าเซลล์

   - แนวทางการตอบข้อโต้แย้ง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

   - แนวทางการถอดสเปค ประเมินต้นทุนและการตั้งราคาขายระบบโซล่าเซลล์

   - การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบโซล่าเซลล์

   - แนวทางการบริหารสต็อคสินค้าและโลจิสติคส์

   - การบริหารเงินทุนอันน้อยนิด ให้ได้ผลตอบแทนหลายเท่าตัวโดยไม่ต้องพึ่งธนาคาร

   - การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

   - การออกแบบติดตั้งปั๊มน้ำผิวดินและบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์

   - การออกแบบติดตั้งตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์

   - การออกแบบติดตั้งเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

   - การใช้เครื่องมือวัดมิเตอร์และการต่อรีเลย์

   - เทคนิคการทำตลาดผ่านอินเตอร์เน็ตและ Google

   - การจดจองชื่อโดเมนและสร้างเวบไซร์

   - การสร้างระบบ E-Commerce สำหรับขายสินค้าธุรกิจโซล่าเซลล์

   - ขายสินค้าผ่านเน็ตด้วยระบบ E-Commerce

   - บริการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านธุรกิจและทางเทคนิคตลอดปี

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม

   • พบทางออกกับแนวทางการสร้างธุรกิจ แบบยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ลงทุนน้อย และความเสี่ยงต่ำด้วยตนเอง

   • สามารถประเมินความต้องการระบบโซล่าเซลล์ของลูกค้า ประเมินต้นทุน เสนอราคาตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำถูกต้อง

   • ช่วยให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจด้านโซล่าเซลล์ ที่พร้อมเริ่มต้นดำเนินธุรกิจและสามารถบริการลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเงิน เสียเวลาและเสียโอกาสอีกต่อไป

   • ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานระบบโซล่าเซลล์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจต่างๆ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อีกมากมาย

   • มีผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์ประสบการณ์มากกว่า 18 ปี คอยให้คำปรึกษาฟรี ทั้งทางด้านเทคนิคและธุรกิจตลอดเวลา ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเต็ม เพื่อเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ประคับประคอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยงและลดข้อผิดพลาดต่างๆ ตลอดเวลาในการเริ่มต้นทำธุรกิจโซล่าเซลล์

   • ช่วยลดต้นทุนด้านทีมงานและพนักงานทางด้านเทคนิค สามารถแชร์และใช้งานผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานทางด้านเทคนิคอาวุโส  รับเงินเดือนสูงและสวัสดิการเยอะทำให้เป็นต้นทุนสูงสำหรับการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถให้ความสำคัญมุ่งเน้นด้าน การตลาดและการขายอย่างเต็มที่ ไม่ต้องเป็นภาระต้นทุนรายเดือนอันหนักอึ้งอีกต่อไป

   • ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนช่วยตอบปัญหาทางเทคนิคของทีมงานและลูกค้าต่างๆ

   • ผู้ประกอบการได้รับการแนะนำช่องทางการตลาดใหม่ๆ และอัพเดตข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานใหม่ๆ ตลอดเวลา

   • ผู้ประกอบการได้รับสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ในราคาขายส่ง

   • ผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุนด้าน Logistic จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าปลายทาง ช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุนและลดขั้นตอนในการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าปลายทาง

   • ผู้ประกอบการจะได้รับสนับสนุนด้าน Stock สินค้าหรือ Zero Stock ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้บริหาร Stock กลาง จัดเก็บและกระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ช่วยทำให้ผู้ประกอบการสะดวก และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นต้อง Stock สินค้าเองทุกรายการ

   • แถมฟรีจดโดเมน เวบไซร์สำหรับทำ E-Commerce ,แพคเกจ E-Commerce สำหรับปีแรก 1 ปี , ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 1 ตัว

 

อัตราค่าอบรม

 

  ผู้สมัคร                 

       ท่านละ

 

 (ยังไม่รวม VAT)                      

      จำนวน

      VAT 7 %                             

             นิติบุคคล

     

        ยอดชำระเงิน

            (หัก 3%)                            

     บุคคลธรรมดา 

 

      ยอดชำระเงิน

      (รวม VATแล้ว)                          

 

  บุคคลทั่วไป

 

        150,000         10,500             156,000           160,500
 

*( ค่าอบรมรวมอาหารกลางวันพร้อมของว่างแล้ว )*

 

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

โทรศัพท์ 089-128-0049 

 

 

 

 
ตารางกิจกรรม อบรมสัมมนา
วันเริ่มต้นการอบรม วันสิ้นสุดการอบรม ช่วงเวลาอบรม
30 มิ.ย. 58 04 ก.ค. 58 09:00 - 16:00 น.
02 ธ.ค. 60 03 ธ.ค. 60 09:00 - 16:00 น.
 
Tags:
แบ่งปัน : Bookmark and Share
 
เปิดอ่าน 6123 ครั้ง
 
 
หน้าแรกซีเอ็ดเลิร์นนิ่ง ดอทคอม

ศูนย์ซีเอ็ดเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
อาคารทีซีไอเอฟ ชั้น 18 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 แขวงบางเขต เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2739-8200 หรือ 0-2739-8204 โทรสาร : 0-2739-8228 อีเมล : adisak@se-ed.com

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : www.se-edlearning.com